کد خبر: 1032218 A

اعضای شورای شهر تهران به افزایش متوسط ۲۵ درصدی اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درجریان دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان بررسی و گزارش مشترک دو کمیسیون سلامت و محیط زیست و برنامه و بودجه قرائت شد. 

زهرا صدراعظم نوری در توضیح گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: لایحه شهردار تهران راجع به تعرفه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها براساس ارزش شاخص اکولوژیک درختان است. در این لایحه یک ماده واحده قرار دارد که شهرداری را مکلف می‌کند از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تعرفه جدید حفظ و گسترش در شهرها به شرح فرمولی عمل کند. 

او ادامه داد: ابعاد مختلف این لایحه در کمیسیون سلامت و محیط زیست بررسی شد. در این لایحه دو موضوع عوارض مربوط به محیط بن درختان و عوارض EC که مربوط به ضریب اکولوژیک است و تغییرات کلی به ویژه در عوارض محیط پایه ارائه شد. 

نوری افزود: بر این اساس در لایحه شهرداری در ارتباط با حفظ و گسترش به ارزش اکولوژیک درختان توجه می‌شود و درختی که دارای محیط بن قابل توجهی است ارزش اکولوژیک بسیار بالایی نسبت به درختی با محیط بن کمتر دارد و در نتیجه از نظر عوارض متفاوت است. 

او ادامه داد: براین اساس یک عوارض مربوط به محیط بن درختان است که در گذشته به صورت سانت به سانت بوده است، به جای آن مقاطع را ۱۰-۱۰ قرار دادیم و فرض را از ۲۱ سانت تا ۳۰ سانت، ۳۱ سانت تا ۴۰ سانت و الی آخر قرار دادیم و از ۱۰۰ به بعد محیط بن را ۲۰ سانت به ۲۰ سانت افزایش دادیم. از محیط بن ۲۰۰ را تا ۲۵۰ در نظر گرفتیم و یک عوارض جداگانه برای آن منظور کردیم. همچنین از ۲۵۰ به بالا نیز ارزش درختان یک میزان است و یک عوارض دیگر برای آن محاسبه کردیم. 

نوری افزود: در نتیجه عدد را از ۶۸۰ هزار ریال پایه، ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفتیم و مقداری آن را کاهش دادیم و تا محیط بن ۲۵۰ عدد ما یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال شده است که در گذشته این رقم ۸۸۰ میلیون ریال بوده است. در واقع با این اقدام میانگین اعداد محیط بن را تعدیل کردیم؛ در جاهایی کاهش و در جاهایی افزایش پیدا کرد و به کرانه میانگین تعادل بخشیده شد. در مجموع می‌توان گفت رقم ۲۵ درصد افزایش عوارض در مجموع لایحه در نظر گرفته شده است. 

او همچنین درباره عوارض EC «ضریب اکولوژیک» گفت: این ضریب را به ۰/۶ تا ۱/۳ تبدیل کردیم. چرا که تغییر در وضعیت ضریب محیط بن باید در ضریب اکولوژیک نیز در نظر گرفته شود تا ضرب این دو یک عدد متعادلی را ارئه دهد. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران افزایش ۲۵ درصدی میانگین عوارض قطع محیط بن درختان در سال آینده را به تصویب رساندند.

سلامت شورای شهر تهران شهرداری فضای سبز جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر