کد خبر: 1030395 A

معاون وزیر آموزش و پرورش در ابلاغی سرپرست معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، حسن ملکی رئیس سازمان در ابلاغی محمدرضا شکرریز را با توجه به تعهد و دانش حرفه ای، سابقه و تجربه‌های ارزنده و بنا به پیشنهاد مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی به عنوان سرپرست معاونت «فناوری آموزشی» این دفتر منصوب کرد. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درابلاغ شکرریز تأکید کرد: نظارت بر تولید محتواهای الکترونیکی و نرم‌افزارهای آموزشی مورد انتظار سازمان در بسته‌های تربیت و یادگیری که هرساله در برنامه‌های دفتر منظور می‌گردد؛ فعالسازی استودیوهای سازمان برای سهولت در انجام تولیدات سازمانی و مشارکت با نهادها و سازمان‌های آموزشی و تربیتی؛ پیگیری و نظارت برطراحی و تولید کتاب‌های الکترونیکی و رمزینه پاسخ سریع مرتبط با محتوای کتاب‌های درسی؛ اجرای جشنواره‌های مرتبط با فناوری آموزشی اعم از جشنواره بین‌المللی فیلم رشد و تولید محتوای الکترونیکی؛ ایجاد، توسعه و تقویت باشگاه معلمان فیلمساز تولیدکننده محتوای الکترونیک با هدف جهت‌گیری و توسعه رسانه‌های آموزشی با اهداف تعلیم و تربیت کشور، پایش و ساماندهی آرشیو غنی فیلم‌های آموزشی-تربیتی رشد و بهره برداری مناسب از آن‌ها حسب مقررات و ضوابط؛ انجام وظایف مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق با برنامه‌های ابلاغی از سوی ریاست سازمان؛ را مد نظر قرار دهد. 

پیش از این سید سعید بدیعی عهده دار معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات بود که چندی پیش به عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست سازمان منصوب شد.

الکترونیک رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی رسانه فناوری وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر