کد خبر: 1024462 A

در بیانیه حزب اسلامی کار تاکید شد؛

حزب اسلامی کار با صدور بیانیه ای درخصوص امکان سوداگری های کاسبکارانه در موضوع تولید وتامین واکسن کرونا برای اقشارآسیب پذیر وطبقات ضعیف جامعه به دولت و نهاد های مسئول هشدار داد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

یک سال است که ویروس منحوس کرونا سراسر جهان را درنوردیده و میلیون ها انسان بیگناه را مبتلا و صدهاهزار نفر را هم به کام مرگ کشانده است.به رغم آنکه در ابتدای شیوع گسترده آن، سیاستمداران آمریکایی و چینی یکدیگر را متهم به تولید و انتشار این ویروس کردند اما با ابتلای جهانی، همگان در یک راستا تلاش کردند که درگام نخست ایمنی و مراقبت را افزایش داده و در گام بعد به تولید واکسن قابل اعتماد روی آورند.تلاش های مراکز علمی در چند ماه اخیر نتیجه داد و هم اکنون میلیون ها دوز از انواع واکسن های معتبر تولید و در دسترس کشورهای متعدد قرار گرفته است‌.اگرچه همزمان با کشورهای اروپایی وآمریکایی، دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی نهادهای علمی و اجرایی هم با تحقیقات گسترده به تولید واکسن اقدام کردند اما آنچه اکنون در دسترس قرار گرفته است؛ واکسن شرکت های معتبر غیرایرانی است.در حالی که رقابت برای دراختیار گرفتن واکسن بین کشورها به رقابتی نفسگیر و حساس تبدیل شده است؛ برخی در داخل کشور برطبل سیاسی بودن همه واکسن های تولید شده خارجی می کوبند.اینکه چه اندازه از ادعاهای مطرح شده قطعیت علمی دارد باید توسط کارشناسان مبرز و نیز دستگاه مسئول آن،یعنی وزارت بهداشت، تعیین واعلام شود.اما قطعا دراین میان هر روز جان دهها ایرانی عزیز به دلیل این ویروس گرفته می شود و خانواده های بسیاری داغدار می شوند.بخش اعظمی از این خانواده ها از طبقات متوسط و ضعیف اقتصادی هستند که با از دست دادن عضو موثری از خانواده،آسیب های اجتماعی و روحی- روانی بسیاری در کمین آنها خواهد بود.از سوی دیگر دغدغه تامین هزینه های زندگی،کسب وکارها ونیز امکان دراختیار گرفتن واکسن وایمن شدن در مقابل ویروس کرونا خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است.اقشار متوسط و ضعیف جامعه از هم اکنون نگران هزینه های واکسیناسیونی هستند که دولت و حاکمیت وعده آن را می دهد.بدون شک تعداد و میزان تولید واکسن ایرانی درماه های آینده در سطح بسیاراندکی خواهد بود.متاسفانه احتمال واردات همه نوع واکسن خارجی هم با جوی که رسانه میلی و برخی افراد سودجو و ضد علم به راه انداخته اند به حداقل رسیده است.آنچه در ابتدا اعلام شد فقط ممنوعیت ورود واکسن از دوکشور بود در حالی که هم اکنون فضایی را تحمیل کرده اند که گویی همه کشورها و همه انواع واکسن های خارجی محل شک و تردیدند.در چنین شرایطی،طبقات ضعیف جامعه درنگرانی بی حد وحصری قرار گرفته اند که وجود کاسبکاران بخش خصوصی،دولتی و نهادهای خصولتی و...امکان دسترسی آنها درآینده به واکسن قابل اعتماد و رایگان را در پایین ترین حد قرار دهد.بدون شک جان همه مردم ایران عزیز است؛لیکن دولت محترم،مکلف است درابتدا واکسیناسیون را از افراد درمعرض آسیب و پرخطر و سپس اقشار ضعیف آغاز کند و هرگونه امکان سوداگری در این خصوص را از هم اکنون به امری محال تبدیل نماید.حزب اسلامی کار ضمن هشدار به دولت و تولیدکنندگان واکسن توصیه می کند مرعوب فشارهای بوجود آمده نشوند و ضمن توجه به واردات واکسن های معتبر خارجی،امکان دسترسی همگانی و بویژه اقشار آسیب پذیر را به واکسن رایگان فراهم کنند.این وظیفه بلاشرط حکومت و دولت از گذشته تاکنون بوده وخواهد بود.

روابط عمومی حزب اسلامی کار

حزب اسلامی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر