کد خبر: 1023649 A

اعضای شورای شهر تهران جزئیات الحاقیه دوم بسته محرک اقتصادی را با اصلاح مواد پیشنهادی به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران مواد لایحه الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط اقتصادی ناشی از کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای شهر به ماده ۲۳ که در خصوص افزایش برآورد اجرایی مناقصات در شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۹ به منظور تسهیل ، تسریع و شفاف سازی در انعقاد قراردادهای اجرای شهرداری تهران بود رای مثبت دادند. 

در ادامه ماده ۲۴ لایحه که در مورد عوارض مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی بود بررسی شد و بدون طرح پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسد. 

سپس ماده ۲۵ درمورد چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق مورد بررسی قرار گرفت. بهاره آروین در مخالفت با این ماده پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد وگفت: ما در سالهای گذشته مصوبه‌ای داشتیم که کمیسیون‌های داخلی و شورای معماری مناطق را قانونمند کردیم. این مسئله ربطی به کرونا ندارد. شهرداری در این لایحه هر جا گیر افتاده ربط و بی ربط ماده واحده آورده و خیلی هوشمندانه تنها با یک عبارت می خواهد کل مصوبه قبل را سوا کند.

اما اعضای شورای شهر تهران به کلیات این ماده رای مثبت دادند. 

 در ادامه اعضای شورای شهر ماده ۲۶ این لایحه را در خصوص تسریع در رفع معارضین و مساعدت بازگشایی برخی محورها بررسی کردند  و بدون پیشنهاد و به تصویب رساندند.

ماده ۲۷  نیز درخصوص عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلی نیز بود به تصویب رسید.

اعضای شورای شهر در نهایت جزئیات الحاقیه دوم بسته محرک اقتصادی را با اصلاح مواد پیشنهادی به تصویب رساندند.

 

شرایط اقتصادی شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر