کد خبر: 1019662 A

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: مساله آلودگی هوا به عنوان یک مساله شاخص محیط زیستی هر چند موضوعی غامض ولی غیرقابل حل نیست. گریز از واقعیات موجود در تدوین برنامه‌های عمل و کل‌گرایی یا تقلیل‌گرایی مساله موجب شده طی چند دهه به جای حل مساله آلودگی هوا با انبوهی از مصوبات مواجه هستیم که متروک یا زمین‌گیر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: صورت مساله مشخص آلودگی هوا راهکارهای معین داردکه باید در ظرف زمانی منطقی در محورهای مختلف چون توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، ارتقای استاندارد خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کنترل آلودگی صنایع در طول ایام سال با اولویت در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد. 

او ادامه داد: مساله آلودگی هوا به عنوان یک مساله شاخص محیط زیستی هر چند موضوعی غامض ولی غیرقابل حل نیست. گریز از واقعیات موجود در تدوین برنامه‌های عمل و کل‌گرایی یا تقلیل‌گرایی مساله موجب شده طی چند دهه به جای حل مساله آلودگی هوا با انبوهی از مصوبات مواجه هستیم که متروک یا زمین‌گیر شده‌اند. 

انصاری تاکید کرد: کوچک انگاشتن این مساله و توجهات موقت و مقطعی به آن صرفا درشرایط هشدار و اضطرار با راهکارهایی عاجل وضربتی مانند توقف فعالیت‌ها، محدودیت در ترددخودروها و حتی تعطیلی شهر نخواهد توانست محملی اثرگذار برای مدیریت آلودگی هوا فراهم کند. 

او با تاکید بر پرداختن به مساله آلودگی هوا توسط همه دستگاه‌های اجرایی افزود: ابعاد مساله آلودگی هوا به جهت فرابخشی بودن آن، حرکت متناسب دستگاه‌ها در چارچوب برنامه و بهایی که ضرورت دارد توسط همه بخش‌های اجرایی و نظارتی برای حل این مساله پرداخته شود، موجب گریز از حل اساسی مساله و احاله آن به زمان (و مدیریت باد و باران) شده است.

 

آلودگی هوا توسعه پایدار شاخص شهرداری تهران محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر