کد خبر: 1019311 A

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران:

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما عهد کرده‌ایم به عدالت رفتار کنیم و منافع عمومی شهر و شهروندان را بر هر منفعت دیگری مقدم بدانیم گفت: امیدواریم در موضوع جذب دستیاران مدیران شهری جوانان شایسته‌ای به مجموعه مدیریت شهری وارد شوند و شایسته‌گزینی قربانی خویش‌گزینی نشود.

به گزارش ایلنا، علی اعطا در جریان دویست و شصت و یکمین جلسه شورا در تذکری با موضوع جذب دستیاران مدیران شهری گفت: در حال حاضر برنامه وسیعی برای جذب دستیاران مدیران شهرداری، از طریق معاونت منابع انسانی در جریان است و به گمان من اگر از برخی ایرادات و اشکالات صرف نظر کنیم، مجموعاً اقدام خوب و مثبتی بوده است.

به گفته وی، در شرایطی که به ده‌ها دلیل منطقی یا خودساخته، تزریق خون تازه نیروی انسانی به رگ‌های مدیریت شهری، جز در معدود مواردی که مدیران ارشد شهرداری شخصاً اراده کرده‌اند میسر نبوده، این کار می‌تواند جوانان شایسته‌ای را به مجموعه مدیریت شهری وارد کند و به رویکردهای جدیدی که تهران امروز نیاز دارد، کمک کند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: اما من می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم که طرح آن ناشی از احساس مسئولیت نسبت به تحقق عدالت اجتماعی است. ما عهد کرده‌ایم به عدالت رفتار کنیم. عهد کرده‌ایم منافع عمومی شهر و شهروندان را بر هر منفعت دیگری مقدم بدانیم.

اعطا با بیان اینکه تذکر عنوان شده صرفاً طرح یک نگرانی است، تصریح کرد: لیست برگزیدگان به دستم رسید و نگاهی انداختم، در یک نگاه اجمالی در لیست کسانی که به این مرحله از آزمون رسیده‌اند، گویا از فرزندان و بستگان مدیران ارشد شهرداری که منصوب همین دوره نیز هستند، به چشم می‌خورد. ممکن است بگویید آزمون ما یک آزمون فراگیر و عمومی و رسمی و ...بوده است. از نظر من همین مورد هم قابل بحث است.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه ممکن است این افراد بسیار شایسته نیز باشند، اضافه کرد: شاید هم مشمول اصول آقازادگی و ژن خوب هم باشند. من با شناختی که از دکتر مظاهریان دارم، اطمینان دارم توجه کافی خواهند داشت. حتماً ما نیز بررسی و نتیجه این آزمون را دنبال خواهیم کرد تا به عدالت رفتار شود، حق و حقوقی ضایع نشود و شایسته‌گزینی قربانی خویش‌گزینی نشود.

ژن شورای اسلامی شهر تهران شهرداری نیروی انسانی سخنگوی شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر