کد خبر: 1019267 A

گزارش حسابرسی سازمان بهشت زهرا (س) در سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی و ارزیابی «گزارش حسابرسی سازمان بهشت زهرا (س) برای سال مالی ۱۳۹۳» گفت: بر اساس مبانی قانونی و به موجب بند ج ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها و بند۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد. 

او با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا افزود: حسابرسی از سازمان بهشت زهرا (س) در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه‌بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است. 

فراهانی در خصوص اظهار نظر حسابرس منتخب شورا بیان کرد: حسابرس منتخب شورا با ذکر۱۴ بند (بندهای ۴ تا ۱۷) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر شده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد. 

او با بیان ارزیابی کمیته بودجه و نظارت گفت: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی به صورت مکرر مشاهده شده است، همچنین‌ عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان مشهود است. سازمان بهشت زهرا (س) مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است. 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به تحلیل بندهای گزارش و مطالب خاص مورد نظرحسابرس منتخب شورا افزود: به منظور تبیین نظر حسابرس منتخب شورا، گزارش حسابرس توسط کارشناسان کمیته بودجه و نظارت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل برای استحضار و اتخاذ تصمیم اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است. 

به گزارش ایلنا، بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از سازمان بهشت زهرا با ۱۱ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

آیین نامه بودجه بهشت زهرا شورای شهر تهران شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر