کد خبر: 1019174 A

اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه عبور ایمن شهروندان از پل‌های عابرپیاده را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه عبور ایمن شهروندان از پل‌های عابرپیاده» بررسی شد.

علی اعطا درباره این طرح گفت: مجموعه ضوابطی که برای پل های عابر پیاده، از جمله نصب تابلوهای تبلیغاتی، موضوعات جداره‌های پلها، مسیرهای دسترسی مانند پله هایی که به پل منتهی می شود و روشنایی پل‌ها، ایمنی کافی برای شهروندان را ایجاد نمی کند.

او با بیان اینکه ما با سطح وسیعی از نارضایتی شهروندان در این خصوص مواجه هستیم، گفت: من و همکاران مراجعاتی داشتیم و پیامهای متعدد و  شکایت شهروندان از ناایمنی این شهروندان را دریافت کرده ایم.در برخی موارد از پل‌های عابر پیاده به دلیل اینکه دو طرف تابلو های تبلیغاتی وجود دارد و روشنایی کافی وجود ندارد، به تونل وحشت تعبیر شده است.

سخنگوی شورای شهر ادامه داد:  این طرح در جهت بازنگری این ضوابط و مصوبه پیشین شورای شهر ارایه شده و موضوع پیچیده ای نیست.

اعطا گفت: یک فوریت این طرح از این منظر است که این مطالبه مدت زیادی است که مطرح می شود و حداقل دو سال است که شهروندان نظرات و انتقادات را مطرح می کنند .

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر با ۱۶ رای یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری تهران لایحه جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر