کد خبر: 1017090 A

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: گاهی در اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تعلل معناداری اتفاق افتاده است. اگر به این موارد رسیدگی نشود ناچار می‌شویم در صحن شورای شهر عیان‌تر صحبت کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی اعطا» در جریان دویست و شصتمین جلسه شورای شهر با ارائه تصویری از مسدود شدن یک پیاده رو در منطقه ۳ شهرداری تهران گفت: این تصویر تقاطع خیابان آفتاب و سئول و نبش بانک گردشگری را نشان می دهد که پست برق پیاده‌رو را مسدود کرده است.

او افزود: در مسیر پیاده رو که عرض مناسب در خیابان وجود دارد یک پست برق وضعیتی را ایجاد کرده است که یک فرد عادى هم نمی تواند در آن حرکت کند و بن‌بست برای فردی که قصد عبور دارد، ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه این نکته به یک منطقه محدود نمی‌شود و در بسیاری از مناطق این موضوع وجود دارد، افزود: نمونه های دیگر نیز در سایر مناطق وجود دارد.

اعطا با بیان اینکه ما دائماً شعار مناسب سازی می‌دهیم و طرح و برنامه و ایده ارائه می‌کنیم، گفت: مسائل روشن و واضحی را می‌بینیم که تعجب برانگیز است.آیا این مسائل از چشم مسئولان منطقه پنهان مانده است؟

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه نسبت به تعلل در اجرای ماده ۱۰۰ تذکر داد و گفت: گزارشاتی در رابطه با تعلل معنادار در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه ٣ به ما رسیده است که به شهردار منتقل کردم اما ظاهراً مرسوم نیست که این مسائل پیگیری شود.

اعطا افزود: در مورد  برخى که زور کمتری دارند آرای ماده صد اجرا می‌شود اما در مورد برخى که زور بیشتری دارند و یا ارتباطات ویژه دارند، اجرای آرای ماده صد با تعلل روبروست.

وی با بیان این که گاهی در اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تعلل معناداری اتفاق افتاده است، تاکید کرد: اگر به این موارد رسیدگی نشود ناچار می‌شویم در صحن شورای شهر عیان‌تر صحبت کنیم.

برق شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری تهران مناسب سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر