کد خبر: 1016716 A

برنامه مهارت آزمایی دوره ای شبکه آزمایشگاه های کووید-۱۹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از امروز توسط آزمایشگاه مرجع کشوری کووید-۱۹ در انستیتو پاستور ایران آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، سیامک سمیعی - مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام این خبر افزود: آزمایشگاه های این شبکه ملزم هستند مطابق برنامه ای که انستیتو پاستور اعلام می کند و در مدت زمان تعیین شده، نتایج آزمایش تشخیص مولکولی بر روی پنل نمونه های کنترل مجهول را به آزمایشگا مرجع کشوری اعلام نمایند.

سمیعی گفت: برنامه مهارت آزمایی که موفقیت در آن معیار اعتبار نتایج آزمایشگاه محسوب می شود، در کنار ارزیابی های نظارتی، از مهمترین ابزارهای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و عملکرد مطلوب آزمایشگاه محسوب می شود و مطابق ضوابط آزمایشگاه های پزشکی، شرکت در آنها الزامی است و معاونتهای درمان و بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی باید بر مشارکت آزمایشگاه های دانشگاهی خود در برنامه نظارت نمایند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه پایه در پرداختهای خود به آزمایشگاه ها و موسسات پزشکی نظیر بیمارستانها و مراکز سرپایی گواهی شرکت در برنامه مهارت آزمایی را ملاک قرار خواهند داد و همچنین نمونه های کنترل مورد نیاز برای مهارت آزمایی با پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت تامین شده است.

 

مهار آزمایی کرونا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر