کد خبر: 1016253 A

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با طرح هوشمند سازی یارانه های شهرداری تهران گفت: شهرداری وقتی قصد دارید موضوعی را مطرح کند، ضرورتی ندارد راه رفته گذشته را انکار کند و به گونه ای اعلام نماید که طرح ارائه شده موضوعی را به صورت بدیعی ایجاد می کند.

به گزارش ایلنا، الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با طرح«هوشمند سازی یارانه های شهرداری تهران» درصحن شورای اسلامی شهرگفت: شهرداری راهی را رفته که ابداع این دوره نبوده است. وقتی که قصد دارید موضوعی را مطرح کنید، ضرورتی  ندارد راه رفته گذشته را انکار کنید و به گونه ای اعلام نمایید که طرح ارائه شده موضوعی را به صورت بدیعی ایجاد می کند. آن هم زمانی که آن طرح پیشینه ای داشته است.

 الهام فخاری افزود: متاسفانه در همین شورا و در همین دوره حتی ساختارها و واحدهایی که به صورت   سازمان یافته و نظامند به گروه های اجتماعی مانند زنان سرپرست خانوار خدمات می داد را ادغام و غیرفعال کردید. البته شاید بگویند این اقدامات با هدف چابک سازی صورت گرفته اما در عمل زیرساخت های موجود را بی استفاده کرده است.

 تصور نکنیم تاریخ اقدامات با این شورا شروع  شده است. پیش از این شورا هم اقداماتی صورت گرفته است.  برای نمونه به صورت مداوم تاکید می شود که امکانات ورزشی مجموعه نیاوران چنین و چنان است و این امکانات مورد استفاده افراد برخوردار قرار می گیرد. این درحالی است که در تمامی مناطق شهری از جمله منطقه یک تهران جامعه کارگری وجود دارد و گروه هایی در مناطق برخوردار حضور دارند که به میزان سایرین برخوردار نیستند و شهرداری تهران در تمام سال های گذشته با همین شرایط به شهروندان خدمات ارایه داده است. شهرداری مدارک و مستنداتی داشته که بر اساس آن افراد از محیط های ورزشی استفاده می کردند. کارت منزلت برای خدمات حمل و نقلی یکی دیگر از این موارد است.

 رئیس شورای اسلامی استان تهران افزود: نگاه کلیشه ای به مقوله برخوردار و نابرخورداری نداشته باشیم این درست نیست که اگر شخصی در فلان محله برخوردار حضور داشت، از طبقه برخوردار است و هیچ ضرورتی به زیرساخت های شهری برای چنین فضاهایی نیست. صدای گروه های اجتماعی همچنان بوده و هست اما باید گوش شنوا برای شنیدن این صداها وجود داشته باشد. زیرساخت های موجود را عملا غیرفعال کردید، حال با ایده جدیدی به این موضوع پرداختن آن هم درحالی که بخش های موجود از کار افتاده به چه معنی است؟

 الهام فخاری در مورد عملکرد«فاوا»گفت: در موضوع ای ساده که بهترین زیر ساخت ها  آن در فاوا  موجود است. این نهاد عملا کارها را پیش نمی برد. ماه ها  همین موضوعات ساده از فاوا پیگیری می شود اما به نتیجه نمی رسیم. حال درماه های پایانی دوره پنجم چه اتفاق جدیدی قرار است بی افتد که چنین طرحی ارائه  می گردد.

براساس گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران، فخاری همچنین در رد پیشنهادهای مطرح شده در این خصوص افزود: باعنوان هوشمند سازی طرحی ارائه کرده اید. درحالی که در محتوا و پیشنهادها کاملا بحث اجتماعی پیش می برید. همه این موارد در سابقه خدمات اجتماعی شهرداری تهران موجود است. سخن از اپلیکیشن مشارکت محله ای زده می شود در حالی که مساله اپلیکیشن نباید باشد! گویا تمایل بر این است طرحی موازی مصوبه هفته گذشته در مورد مسئولیت اجتماعی، جریان داشته باشد که مایه تعجب است.

 

شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر