کد خبر: 1016167 A

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی طرح هوشمند سازی یارانه های شهرداری تهران تاکید کرد: به دلیل شکاف‌هایی که در سلسله مراتب سکونتی شهر وجود دارد و متاسفانه شرایط رکود اقتصادی و ویروس کرونا آن را تشدید کرده باید تلاش کنیم تا نیازمندان و توانخواهان شهر به میزان بیشتری از یارانه ها استفاده کنند و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی بیشتر حرکت کنیم.

به گزارش ایلنا، سید حسن رسولی نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح هوشمندسازی یارانه‌های شهر تهران با دفاع از این طرح گفت: اهداف مدنظر این طرح عبارت از این است که ما به عنوان نمایندگان مردم تهران شرایطی را فراهم کنیم که شهرواندان تهرانی در اداره و توسعه شهر تهران مشارکت کنند. به عبارت دیگر بستری را فراهم کنیم که ساکنان شهر و شهرنشینان چند میلیونی تهرانی در نقش و جایگاه شهروندی بروز و ظهور پیدا کرده و به مانند برخی از شهرها و کشورهای پیشرفته در ابعاد و اجزای مختلف حوزه مدیریت شهری احساس مسئولیت کرده و کنترل، نظارت و مداخله کنند. 

رسولی ادامه داد: البته در همین راستا در خود شهرداری سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ با همین کارکرد در ادوار گذشته ایجاد شده است. علاوه بر این ستاد سمن ها، شورایاران و نهاد‌های صنفی تخصصی حوزه شهری نیز کمک می‌کنند. 

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: هدف از این طرح این است که شهروندانی که انگیزه پیدا می‌کنند یا ما به افزایش انگیزه آن‌ها برای فعال شدن در حوزه‌های مدیریت شهری کمک می‌کنیم باید تفاوت و تمایزی با شهروندان غیر فعال و منفعل داشته باشند تا از این طریق به لحاظ فرهنگی و اجتماعی روحیه تعلق به شهر را فراهم کنیم. 

رسولی ادامه داد: به دلیل شکاف‌هایی که در سلسله مراتب سکونتی شهر وجود دارد و متاسفانه شرایط رکود اقتصادی و ویروس کرونا آن را تشدید کرده باید تلاش کنیم تا نیازمندان و توانخواهان شهر به میزان بیشتری از یارانه‌ها استفاده کنند و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی بیشتر حرکت کنیم. 

خزانه دار شورای شهر تهران خاطر نشان ساخت: به نظرم این طرح قبل از این که مبنای عملیاتی و اجرایی داشته به نوعی بسترسازی، اجتماعی‌پذیری و فرهنگ‌پذیری است و پیشنهاد میکنم شورای پنجم یکدست اصلاح طلبان به این نوع فرهنگ‌سازی و بستری‌سازی رای مثبت دهند. 

رسولی همچنین درباره ایجاد بار مالی این طرح گفت: آنچه که ما در کمیسیون تصویب کردیم بارمالی در بودجه یارانه‌ها نخواهد داشت و ثانیا اگر موادی از طرح با مصوبات قبلی مغایرت داشته باشد در جزئیات لحاظ می‌شود.

سید حسن رسولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر