کد خبر: 1012886 A

رسولی:

خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: در هشت ماه امسال معادل ۶۲ درصد درآمدهای شهر نسبت به بودجه محقق شده و ۳۸ آن کسب نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران قرائت شد.

سید حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران درباره گزارش حساب‌های درآمد شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب را در دو بخش هشت ماهه و مهر و آبان ماه سال ۱۳۹۹، گفت: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره هشت ماهه مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد درآمد کسب کرده است. طی هشت ماهه مذکور کسری عملکرد هفت هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود. 

او ادامه داد: از کل درآمد هشت ماهه (۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان) مبلغ چهار هزار و ۵۷ میلیارد ریال معادل ۳۲درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است. 

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره بخش عملکرد هزینه‌ای، تصریح کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان (۷۰ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۹۴ درصد آن بصورت پرداخت‌های نقدی است و ۶ درصد آن غیرنقدی است. 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه ماه‌های مهر و آبان، اعلام کرد: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی دو ماهه مهر و آبان نسبت به تامین منابع در سقف پنج هزار و و ۹۵ میلیارد تومان اقدام کند. در این دو ماه در مجموع مبلغ سه هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان معادل ۶۳ درصد درآمد کسب شده است (در ماه مهر مبلغ ۹۵۱ میلیارد تومان ریال معادل ۳۷ درصد درآمد کسب شده و در ماه آبان مبلغ دو هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده است.) 

وی ادامه داد: از کل درآمد دو ماهه مهر و آبان (سه هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان) مبلغ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد آن درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن درآمد ناپایدار است (از کل درآمد مهرماه ۲۶درصد آن درآمد پایدار و ۷۴ درصد آن درآمد ناپایدار و از کل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پایدار و ۶۶ درصد آن درآمد ناپایدار است.) 

رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای نیز گفت: شهرداری تهران در دو ماه مهر و آبان تا سقف چهار هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ سه هزار و ۶۵ میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد مصارف خود را در این دو ماه منظور و ثبت کرده است. در مهر ماه با اعلام مبلغ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد مصارف خود را ثبت کرده، که از این مبلغ ۹۵ درصد آن بصورت پرداخت‌های نقدی و ۵ درصد آن غیرنقدی است. در آبان ماه با اعلام مبلغ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد از مصارف خود را ثبت کرده، که از این مبلغ ۷۹ درصد آن بصورت پرداخت‌های نقدی و ۲۱ درصد آن غیرنقدی است. 

رسولی در تحلیل این گزارش، گفت: بودجه مصوب هشت دوازدهم سال ۹۸ مبلغ ۱۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۱۱ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان آن معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده و در سال ۹۹ بودجه مصوب هشت دوازدهم مبلغ ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد هزار تومان که مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد آن درآمد کسب شده است. بنابراین کسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، و از ۸۹ درصد در سال ۹۸ به ۶۲ درصد در سال جاری رسیده است. کاهش ۲۷ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، با توجه به رکود پیش آمده در فضای کسب و کار و همچنین افزایش بودجه مصوب هشت دوازدهم سال جاری نسبت به سال گذشته، اهتمام آقای شهردار و همکاران به کاهش‌عدم تعادل منابع ومصارف را مضاعف می‌کند. 

خزانه دار شورای شهر تهران، ادامه داد: کسب درآمد در مهر ماه ۳۷ درصد و در آبان ماه ۸۹ درصد است، کسب درآمد در مدت یک ماهه ۵۲ درصد افزایش داشته است. از کل درآمد هشت ماهه (۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان) ۳۲ درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است. در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمد وصولی ۳۶ درصد آن درآمد پایدار و ۶۴ درصد آن درآمد ناپایدار است. هرچند درآمد پایدار نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش داشته است. 

به گفته رسولی از کل درآمد مهرماه (۹۵۱ میلیارد تومان) ۲۶ درصد آن درآمد پایدار و ۷۴ درصد آن درآمد ناپایدار است. از کل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پایدار و ۶۶ درصد آن درآمد ناپایدار است. همچنین در گزارش ارائه شده، هزینه‌های هشت ماهه ۹۴ درصد نقدی است و از ۲۰درصد بودجه غیرنقد ۶ درصد تحقق یافته است. لذا کمافی‌السابق برطرف کردن موانع موجود و عملیاتی شدن کل ۲۰ درصد منابع غیرنقد را انتظار دارم.

سید حسن رسولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر