کد خبر: 1009457 A

مرکز هماهنگی حوزه وزارتی هرگونه تغییر نام و یا کاربری مدارس را تخلف و بر رعایت دقیق این موضوع تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز هماهنگی حوزه وزارتی با ارسال بخشنامه‌ای به استان‌ها، هرگونه تغییر نام و یا تغییر کاربری مدارس را تخلف دانست و بر رعایت دقیق این موضوع تأکید کرد. 

بر این اساس؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش مسئول رعایت دقیق این موضوع است و باید با هماهنگی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در حسن اجرای این بخشنامه اهتمام ورزد. 

گفتنی است؛ بر اساس مصوبه ۶۶۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش که قبلاً به استان‌ها ابلاغ‌شده است، تغییر نام و یا کاربری مدارس خیر ساز ممنوع و تخلف محسوب می‌شود مگر در مواردی که اجازه خیر و یا وارث آن وجود داشته باشد. همچنین نام‌گذاری و نوع کاربری مدارس باید بر اساس تفاهم‌نامه اولیه بین خیر، مجمع خیرین مدرسه‌ساز و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام شود.

 

تغییر کاربری مدرسه تخلف مدارس کاربری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر