کد خبر: 1004791 A

دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مبالغ ۶۱ هزار میلیارد ریال و ۲۱ هزار میلیارد ریال را برای پرداخت وام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیشنهاد کرده است.

به گزارش ایلنا، براساس بند ب تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را به تفکیک زیر هزینه کند.

۱ -در اجرای بند(ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شصت و یک هزار میلیارد (۶۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد(۲۱/۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت‌ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

۲. در اجرای بند (پ) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه، هشت هزار میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند.

۳- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت پنج ساله قرار می‌گیرد. این بنیاد معادل این مبلغ به این منابع اضافه می‌کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه کند.

بودجه 1400
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر