کد خبر: 1003992 A

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به بی‌توجهی حق نظارت مالی شورا در حین خرج بر اساس تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی، در جریان دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است، انتظاری که متاسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب و در خور شانی داده نشده است و زمینه ساز بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است. 

او با اشاره به حق قانونی شورای شهر در نظارت مالی حین خرج شهرداری گفت: علی رغم تصریح قانونگذار در تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و به رسمیت شناختن حق نظارت مالی شورا در حین خرج با تایید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و تاکیدات مکررشورا در مصوبات تعیین و انتخاب قائم مقامان ذیحساب متاسفانه شاهد بی‌توجهی‌های مکرر شهرداری هستیم. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: جابجائی قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا، بدون اخذ مصوبه از واحد مورد تأیید شورا و بکارگیری این افراد در سایر واحدها، که این امر مغایر مصوبه شورا است. 

فراهانی ادامه داد: افرادی به صورت هم زمان در بیش از یک واحد به عنوان قائم مقام ذیحساب یا سرپرست قائم مقام ذیحساب از سوی ذیحساب شهرداری منصوب می‌شوند که این امر مغایر صریح ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۲۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران افزود: همچنین افرادی که بیش از این دارای سابقه قائم مقام ذیحساب مورد تأیید شورای اسلامی شهر تهران نبوده اند، پیش از تصویب و تأیید شورا در واحدهای اجرایی به عنوان قائم مقام ذیحساب به کار گرفته می‌شوند و سپس برای اخذ تأیید به شورا معرفی می‌شوند که این رویه مغایر قانون است. 

فراهانی با اشاره به دیگر موارد بی‌توجهی شهرداری تهران در این زمینه گفت: جابجائی و انتقال افراد پس از سه ماه گذشت زمان از مصوبه شورا مبنی بر تایید بکارگیری فرد در واحد مربوط به عنوان قائم مقام ذیحساب؛ که این امربی توجهی به مصوبات شورا را در اذهان تقویت می‌کند. از سوی دیگر گزارش نظارتی از حسن اجرای مصوبات بودجه شهرداری تهران و واحدها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ارائه به شورا هر دو ماه یکبار توسط ذیحساب شهرداری تهران بر اساس تبصره ۷ اصلاحیه مصوبه انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شرکت‌های تابعه ارائه نمی‌شود. 

فراهانی گفت: بر همین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «بی‌توجهی به حق نظارت مالی شورا در حین خرج بر اساس تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها در بکارگیری افراد بدون تایید شورا به عنوان قائم مقام ذیحساب» به شهردار تهران تذکر می‌دهم. 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان افزود: اینجانب نارضایتی خود را از این رویه و بی‌توجهی به حق نظارت مالی شورا وعدم اجراء تکالیف قانونی توسط شهرداری تهران اعلام می‌کنم و خواستار پایان دادن به روند بی‌توجهی نسبت به مصوبات شورا در حوزه نظارت مالی حین خرج هستم.

مجبد فراهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر