کد خبر: 1045275 A

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از ورود سومین محموله واکسن کرونا به استان خبر داد.

جواد آقازاده در گفت وگو با ایلنا درباره مرحله اول دریافت واکسن در استان گفت: در مرحله اول ۳۶۰ دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و ۷۵ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد که در مجموع ۴۳۵ دوز واکسن با اولویت افراد شاغل در بخش های آی سی یو بیمارستان ها تزریق شد.

آقازاده درمورد مرحله دوم دریافت واکسن کرونا نیز گفت: در مرحله دوم ۲هزار و ۴۸۵ دوز واکسن برای استان و ۳۰۵ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد که در مجموع ۲ هزار و ۷۹۰ دوز واکسن توسط آذربایجان غربی دریافت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره مرحله سوم دریافت واکسن ابراز کرد: در مرحله سوم دریافت واکسن، یک هزار و ۳۴۵ دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و ۲۱۰ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد و در مجموع یک هزار و ۵۵۵ دوز واکسن کووید 19 در استان دریافت شد. 

آقازاده درمورد تعداد واکسن دریافتی استان افزود: تاکنون ۴هزار و ۷۸۰  دوز واکسن کووید 19 به آذربایجان غربی تحویل داده شده است که از این تعداد ۴ هزار و ۱۹۰ دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و ۵۹۰ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی می باشد و همچنان کادر درمان در اولویت دریافت واکسن هستند.

آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر