کد خبر: 1011428 A

رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: طرح دوره ای تست آلایندگی ناوگان اتوبوس درون شهری از ماه آینده اجرا می شود.

مهدی مژدهی فر در گفت وگو با ایلنا،ب یان کرد: طرح دوره ای تست آلایندگی ناوگان اتوبوس درون شهری با همکاری کارشناسان محیط زیست و کارشناسان راهنمایی و رانندگی جهت بهبود کیفیت خدمات به شهروندان و کاهش آلودگی هوا از ماه آینده اجرا می شود.

وی افزود:  طرح دوره ای تست آلایندگی ناوگان اتوبوس رانی سطح شهر ارومیه در بازه زمانی 3 تا 6 ماه اجرا می شود.

رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری ارومیه  ادامه داد: با اجرای طرح دوره ای تست آلایندگی ناوگان اتوبوس رانی، اتوبوس های دارای نقص فنی و ایجاد آلایندگی جهت رفع نقص و تعمیر به واحد حرکت سازمان انتقال داده می شود و بعد از رفع مشکل دوباره توسط کاشناسان محیط زیست تست شده و در صورت تایید اجازه فعالیت به آنها در سطح شهر  داده می شود.

وی در ادامه با اشاره به به سیستم گرمایشی ناوگان، عنوان کرد: سیستم های گرمایشی ناوگان اتوبوس رانی سطح شهر بازبینی و رفع نقص شده است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری ارومیه  بیان کرد: بازرسان نیز بر روند فعالیت درست سیستم گرمایشی اتوبوس های شهر نظارت دارند.

به گفته وی در حال حاضر 343  دستگاه اتوبوس در سطح شهر ارومیه در حال فعالیت است که از این تعداد   293  اتوبوس متعلق  به بخش خصوصی و مابقی ملکی است.

 

آذربایجان غربی اتوبوس اتوبوسرانی ارومیه تست آلایندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر