ایلنا: مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت در شرایط نامناسب اقتصادی ،بیش از ۷۲۴ میلیارد تومان…

پربازدیدترین