ایلنا: گرم شدن زود رس هوا در سال جاری که همراه با خشکسالی است کاهش تولید عسل و بروز مشکلات برای زنبورستان‌های منطقه را…