کد خبر: 833661 A

آخرین وضیعت مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی از دریچه دوربین ایلنا به تصویر کشیده شده است.

IMG_20191112_123444 IMG_20191112_123507 IMG_20191112_123535 IMG_20191112_123610 IMG_20191112_123629(1) IMG_20191112_123629 IMG_20191112_123649 IMG_20191112_123707 IMG_20191112_123735(1) IMG_20191112_123735 IMG_20191112_123759 IMG_20191112_123818(1) IMG_20191112_123818 IMG_20191112_123843(1) IMG_20191112_123843(2) IMG_20191112_123843(3) IMG_20191112_123843 IMG_20191112_123912 IMG_20191112_123941(1) IMG_20191112_123941 IMG_20191112_123958 IMG_20191112_124013(1) IMG_20191112_124013 IMG_20191112_124030(1) IMG_20191112_124030

عکاس: امیرحسین منادی

دوربین آخرین زلزله زده وضیعت ماطق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر