کد خبر: 809193 A

عضو هیات رئیسه شورای شهر تبریز مطرح کرد:

عضو هیات رئیسه شورای شهر تبریز گفت: بهره مندی شهر تبریز از فناوری های نوین باعث ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از محیط زیست می شود.

به گزارش ایلنا، سعید نیکوخصلت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معتقدم شاخص توسعه در شهر باید سرانه فضای سبز، زیست پذیر بودن و تعداد درختان شهر باشد، عنوان داشت: استفاده از فناوری های نوین در آمایش تعداد درختان اقدام مثبتی است که توسط شهرداری در سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: مطمئنم در سال های آینده با پیشرفت تکنولوژی ها بسیاری از خدمات مدیریت شهری توسط ماهواره و فناوری های نوین رصد می شود.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به حساسیت شهروندان در خصوص درختان شهر گفت: بوجود آمدن این حساسیت اتفاق مبارکی است که باید از آن محافظت کنیم، حساسیت شهروندان باعث دقت بیشتر در محافظت از درختان و سرانه فضای سبز در شهر می شود.

نیکوخصلت تخصیص ردیف بودجه برای توسعه فضای سبز و تشکیل کارگروه ویژه برای آمایش درختان موجود در شهر را از جمله اقدامات ویژه شورا برای توسعه فضای سبز خواند و گفت: توجه به حساسیت شهروندان در خصوص فضای سبز در سیاست گذاری های شورای شهر وجود دارد.

حفاظت از محیط زیست شورای اسلامی شهر شهرداری فناوری ماهواره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر