کد خبر: 799977 A

عضو شورای شهر تبریز:

عضو شورای شهر تبریز گفت: افرادی مانند بیوک صباغ سرمایه های واقعی این شهر هستند و باید به عنوان الگو در جامعه معرفی شوند.

به‌گزارش ایلنا، سعید نیکو خصلت در عیادت از بیوک صباغ، از پیشکسوتان فوتبال تبریز، عنوان داشت: بی‌تفاوتی نسبت به سرمایه های اجتماعی موجب شده تا جوانان ما دنبال الگوهای خیالی بروند.

عضو شورای شهر تبریز نبود الگوی واقعی در جامعه را یکی از دلایل افزایش آمار معتادین دانست و خاطرنشان کرد: در وقوع این حادثه همه ما مسئول هستیم که نتوانستیم الگوی مناسب به جامعه معرفی کنیم.

نیکوخصلت افزود: دود این رفتار بیش از همه به چشم جوانان شهر ما می رود.

عضو کمسیون فرهنگی شوای شهر با اشاره به جایگاه بیوک صباغ در ورزش استان، یادآور شد: افرادی مانند استاد صباغ سرمایه های واقعی جامعه ما هستند و امیدوارم بتوانیم افرادی مانند ایشان را به عنوان الگوی واقعی به جامعه معرفی کنیم.

گفتنی است بیوک صباع از بازیکنان و مربیان پیشکسوت تبریز بوده که در سال های اخیر در بستر بیماری است.

عضو شورای شهر تبریز بیوک صباغ نیکو خصلت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر