کد خبر: 236706 A

با حضور سینماگران تبریزی در خانه هنرمندان بررسی شد

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به عنوان نهادی که متولی آموزش های شهروندی است در صدد آن است که از ایده های نو و خلاقانه در قالب فیلم کوتاه استفاده کرده تا به توزیع در رسانه های اجتماعی جدید که دربرگیری زیادی دارند اقدام کند.

در نشستی با حضور فیلمسازان و هنرمندان عرصه سینما در محل خانه هنرمندان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز زمینه‌های برگزاری جشنواره فیلم های کوتاه و ۱۰۰ ثانیه ای با موضوع حقوق شهروندی و آسیبهای اجتماعی بحثشد

به گزارش خبرنگار ایلنا مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، در این نشست با قدردانی از همکاری هنرمندان فیلم ساز و سینماگران شهر به این حرکت فرهنگی، با اشاره به قدرت تصویر و تاثیرگذاری آن بر اقشار مختلف جامعه گفت: این رسانه به سبب دارا بودن ویژگیهای بصری تاثیرگذاری بی بدیلی بر مخاطبان دارد و می تواند در جهت فرهنگسازی در اجتماع بسیار موثر عمل کند.

حسین آذرنیا، برخی آسیبهای اجتماعی را یادآور شد و گفت: برخی آسیبها و ناهنجاری‌های اجتماعی چنان در فرهنگ ما تنیده شده اند که به یک هنجار و رفتار عادی تبدیل شده و بیم آن می رود که ناهنجاری اجتماعی در جایگاه یک فرهنگ متداول به رفتاری برای فرزندان و نسلهای آتی تبدیل شود.

وی افزود: حضور خلاقانه هنرمندان و فیلمسازان در گوشزد کردن این آسیبهای اجتماعی توانسته موفق عمل کند و برخی از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی را بیان کرده و آسیب آنها را نشان دهد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات و تلاشهای فرهنگی، برخی از بدیهی ترین آسیبهای اجتماعی در نظر همگان محکوم است و از عمل به آنها اجتناب می‌ورزند.

آذرنیا با بیان اینکه، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به عنوان نهادی که متولی آموزش های شهروندی است در صدد آن است که از ایده های نو و خلاقانه در قالب فیلم کوتاه استفاده کرده تا به توزیع در رسانه های اجتماعی جدید که دربرگیری زیادی دارند اقدام نماید. افزود: رسانه های اجتماعی جدید به سبب ویژگی منحصربه فرد فنی، امکان زیادی در انتقال مطلب و پیام دارند و رسانه مناسبی برای پخش فیلم های کوتاه مورد نظر جشنواره است

وی گفت: ایده کلی سازمان برگزاری جشنواره فیلم هایی در قالب ۱۰۰ ثانیه است تا بتوان از دریچه آن آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری‌های موجود را به تصویر کشید و با نگریستن از لنز دوربین نسبت به فروکاستن از آسیب های اجتماعی کوشش کرد.

همچنین در این جلسه هنرمندان فیلمساز شهر از اهتمام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برای برگزاری این نشست و توجه به نظر ایشان در خصوص نحوه برگزاری این جشنواره قدردانی نمودند و بر همکاری با نهاد فرهنگی تاکید کردند.

بحثدر خصوص اجتناب از پرداختن جشنواره به موضوعی واحد، تلاش برای تخصیص بخش فیلم های بلند برای استفاده از حضور فیلم سازان شاخص، پرهیز از نگاه ویترینی و عملکرد محور به جشنواره و ایجاد دبیرخانه ای دایمی برای تبدیل حرکت به جریانی ماندگار، همچنین تلاش برای مورد توجه قرار دادن موضوعات ساده و قابل پرداخت در رسانه فیلم از مواردی بود که در این نشست مورد بحثو نظر قرار گرفت و هنرمندان به ارائه دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند.

این نشست در محل خانه هنرمندان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز(خانه ختایی) و با حضور هنرمندان برجسته حوزه فیلم و سینمای شهر تبریز برای بررسی چگونگی برگزاری جشنواره فیلم های شهری برگزار شد.

آسیب های اجتماعی اجتماعی و فرهنگی جامعه جشنواره فیلم حقوق دوربین رسانه شهرداری فرهنگی هنری ناهنجاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر