کد خبر: 225910 A

معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک شهر؛

معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک شهر گفت: ورود بانک شهر به حوزه مراودات مالی، زمینه رقابت برای دیگر بانک‌ها هم فراهم شد.

معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک شهر گفت: ورود بانک شهر به حوزه مراودات مالی، زمینه ی رقابت برای دیگر بانک‌ها هم فراهم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا قدیری در عین حال تأکید کرد: بانک شهر توانست با رعایت ضوابط بانک مرکزی، به عنوان تامین کننده منابع مالی پروژه‌های شهری وارد عرصه شود.

وی با اشاره به نقش بانک شهر در حوزه سرمایه‌گذاری خاطر نشان کرد: بانک شهر به دو شیوه در این زمینه عمل می‌کند، یا به صورت مستقیم در طرحها سرمایه‌گذاری می‌کند و یا از طریق استفاده از سپرده‌های موجود در نزد بانک و البته با حفظ حقوق مادی و معنوی سهامداران، در این طرحها مشارکت می‌کند.

قدیری، شهروندان را سهام داران اصلی بانک شهر و سرمایه‌گذاران واقعی پروژه‌های شهری دانست و تاکید کرد: شهروندان بابت اجرای پروژه‌های شهری هم از سرمایه‌گذاری خود نفع می برند؛ چرا که توسعه و آبادانی شهر در ارتقای شاخص‌های زندگی آنان مؤثر است.

بانک مرکزی حقوق رقابت سرمایه گذاران سرمایه گذاری سهام شاخص مادی و معنوی منابع مالی بانک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر