کد خبر: 195364 A

با رای اساتید این دانشکده ها و حکم رییس دانشگاه تبریز، دکتر باب اله حیاتی، دکتر شهرام روستایی و دکتر حسین فخر به ترتیب به عنوان روسای جدید دانشکده های کشاورزی، جغرافیا و حقوق و علوم اجتماعی معرفی شدند.

روسای جدید دانشکده های کشاورزی، جغرافیا و حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با رای اساتید این دانشکده ها انتخاب و حکمشان از سوی رییس دانشگاه تبریز صادر شد.

به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه تبریز با حضور جداگانه در این آیین های معارفه؛ مسئولیت پذیری، احترام به قانون و مقررات، داشتن برنامه، شفاف کردن عملکردها، اجماع پذیری، تعامل با مجموعه خود و مشارکت و مشاوره را از جمله عناصر مدیریت خوب برشمرد و گفت: مسئولان و مدیران این دانشگاه نیز باید کارهای خویش را بر اساس عقلانیت و تدبیر انجام دهند.

محمدرضا پورمحمدی افزود: تغییر و تحول برای بهره وری بیشتر و بهبود امور از اولویت های این دانشگاه است و برای اینکه دانشگاه توسعه یافته داشته باشیم، همواره باید تغییراتمان بر اساس برنامه ریزی و با هدف مشخص باشد.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به موفقیت های دانشگاه در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تصریح کرد: اعضای هیات علمی این دانشگاه در طول ۶ ماه گذشته به اندازه یک سال، در مجلات معتبر بین المللی مقاله منتشر کرده اند که این امر نشانگر مسیر درست امور دانشگاه است.

همین گزارش حاکی است: دکتر باب اله حیاتی به عنوان رییس جدید دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز معرفی و از خدمات دکتر علی حسین زاده دلیر قدردانی شد. دکتر حیاتی، پیش از این معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی، مدیر تربیت بدنی و مدیر خدمات آموزشی این دانشگاه را بر عهده داشت.

همچنین دکتر شهرام روستایی به عنوان رییس جدید دانشکده جغرافیا انتخاب و از خدمات دکتر محمد حسین رضایی مقدم، رییس سابق این دانشکده قدردانی شد.

خاطر نشان می شود، پیش از این روستایی، در مسئولیت های مدیریت امور اداری و مدیریت گروه جغرافیای طبیعی انجام وظیفه کرده است.

بر این اساس، نیز دکتر حسین فخر به عنوان رییس جدید دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز معرفی و از تلاش های دکتر رجب ایزدی تجلیل شد.

رییس اداره چاپ و انتشارات، معاون آموزشی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه از جمله سوابق اجرایی دکتر حسین فخر در سال های اخیر بوده است.

یادآور می شود: پیش از این نیز با رای اساتید اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز، دکتر داود بهبودی، دکتر محمد رضا شبگرد، دکتر احمد قنبری، دکتر یوسف ادیب، دکتر جواد اشرفی هلان و دکتر حسین زنوزی مرند به ترتیب به عنوان روسای جدید دانشکده های اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، فنی مهندسی مکانیک، مهندسی فناوری های نوین، علوم تربیتی و روانشناسی، دامپزشکی و فنی مرند این دانشگاه انتخاب شده بودند.

بهره وری تحصیلات تکمیلی حقوق رئیس دانشگاه روانشناسی فناوری قانون کشاورزی معاون مرند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر