معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ایلنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: حتی یک تخت خالی در تبریز نداریم و ظرفیت تمامی تخت‌ها در این شهر تکمیل شده و…

پربازدیدترین