معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

ایلنا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر لزوم بسیج همگانی برای تکمیل زنجیره واکسیناسیون علیه کرونا گفت: در…

پربازدیدترین